Disclaimer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Magic Gifts bvba maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Magic Gifts bvba.